Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Data utworzenia
2019-03-28
Opis

Strzyżewice, dnia 28.03.2019 r.

RRII-P.524.1.2019

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

  1. Wójt Gminy Strzyżewice na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), Zarządzenia Nr 4/19 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 24.01.2019 r., w ramach ogłoszonego w dniu 21.02.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w formie wspierania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dokonał wyboru podmiotu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Nazwa podmiotu, tytuł zadania, forma przyznania dotacji oraz przyznana kwota dotacji.

Lp.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania publicznego

Forma przyznania dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM – ISKRA”

Piotrowice 94A

23 – 107 Strzyżewice

Prowadzenie zajęć sportowych i organizacja oraz udział w zawodach
z zakresu piłki nożnej, podnoszenia ciężarów oraz innych dyscyplin sportowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Strzyżewice

 

Wsparcie

120 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)

 

 

Wójt Gminy Strzyżewice

Barbara Zdybel

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Pidek Dominika
Dodano do BIP dnia: 2019-03-28 16:30:54