Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 177
5.62%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 173
5.49%
Wnioski, formularze 117
3.71%
Struktura organizacyjna 98
3.11%
VIII kadencja 92
2.92%
Uchwały Rady Gminy 2022 rok 81
2.57%
Wolne stanowiska 69
2.19%
Ogłoszenia 65
2.06%
Uchwały Rady Gminy 2015 rok 63
2%
2023 rok 58
1.84%
2022 rok 52
1.65%
2011 rok 49
1.55%
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 49
1.55%
Zawiadomienia, komunikaty 47
1.49%
Zamówienia powyżej 30 000 euro z lat 2017-2020 47
1.49%
2017 rok 42
1.33%
Obwieszczenia innych organów administracji 40
1.27%
Sesje rady - protokoły, wyniki głosowań 39
1.24%
2015 38
1.21%
Zamówienia do 30 000 euro z lat 2017-2020 36
1.14%
Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej 34
1.08%
Urzędowa tablica ogłoszeń 31
0.98%
Regulamin Organizacyjny 30
0.95%
Jednostki organizacyjne 28
0.89%
Gospodarka wodno - ściekowa 26
0.82%
Ochrona danych osobowych 25
0.79%
Zamówienia publiczne - lata 2003-2016 25
0.79%
Budżety z lat poprzednich 24
0.76%
2019 rok 23
0.73%
2017 23
0.73%
Plan postępowań o udzielenie zamówień 21
0.67%
Uchwały Rady Gminy 2017 rok 19
0.6%
Budżet roku bieżącego 17
0.54%
Historia zmian 17
0.54%
Petycje 17
0.54%
2014 rok 17
0.54%
Uchwały Rady Gminy 2023 rok 16
0.51%
Uchwały Rady Gminy 2021 rok 16
0.51%
Pliki GML 16
0.51%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 27 września 2020 r. 15
0.48%
Uchwały Rady Gminy 2016 rok 14
0.44%
2021 rok 13
0.41%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r. 13
0.41%
2012 rok 13
0.41%
terminy posiedzeń 13
0.41%
Oświadczenia za 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 rok 13
0.41%
Podatki i opłaty 13
0.41%
Uchwały Rady Gminy 2012 rok 13
0.41%
Uchwały Rady Gminy 2019 rok 12
0.38%
Uchwały Rady Gminy 2014 rok 12
0.38%
terminy posiedzeń 12
0.38%
plan pracy 12
0.38%
Uchwały Rady Gminy 2020 rok 12
0.38%
2021 12
0.38%
Raport o stanie gminy 12
0.38%
Statuty 11
0.35%
Statut Gminy 11
0.35%
Schemat Organizacyjny Urzędu 11
0.35%
Majątek-mienie komunalne 11
0.35%
Statystyka odwiedzin 11
0.35%
Ogłoszenia, obwieszczenia 11
0.35%
Uchwały Rady Gminy 2013 rok 11
0.35%
Obsada, kompetencje 11
0.35%
2013 rok 10
0.32%
Dostępność 10
0.32%
Przyjęcia interesantów 10
0.32%
Przetarg na usługę udzielenia kredytu bankowego, na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne 10
0.32%
kontakt 10
0.32%
2009 10
0.32%
Mapa serwisu 10
0.32%
Komunikaty 10
0.32%
Obsada, kompetencje 10
0.32%
Planowanie przestrzenne 10
0.32%
2012 10
0.32%
Informacja o wykazie 10
0.32%
Uchwały Rady Gminy 2018 rok 10
0.32%
Kontakt 9
0.29%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r. 9
0.29%
Przyjęcia interesantów 9
0.29%
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Strzyżewice w roku szkolnym 2006/2007 9
0.29%
Interpretacje indywidualne Krajowej Informacji Skarbowej 9
0.29%
Kontakt 9
0.29%
Rejestry, archiwa 9
0.29%
Terminy posiedzeń 9
0.29%
kontakt 9
0.29%
Kontakt 9
0.29%
2020 rok 9
0.29%
Pozostałe 9
0.29%
2016 8
0.25%
sprawozdania 8
0.25%
Sesje sołtysów 8
0.25%
obsada 8
0.25%
2022 8
0.25%
Rejestry środowiskowe - 2013 r. 8
0.25%
Obsada, kompetencje 8
0.25%
kontakt 8
0.25%
Przyjęcia interesantów 8
0.25%
obsada 8
0.25%
2018 rok 8
0.25%
Zawiadomienia 8
0.25%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 22.03.2015 r. 8
0.25%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 8
0.25%
Kontrole w urzędzie 8
0.25%
Dokumenty niejawne 8
0.25%
Zarządzanie kryzysowe 8
0.25%
Stałe Komisje Rady Gminy - terminy posiedzeń wspólnych 8
0.25%
Oświadczenia majątkowe VIII kadencja 8
0.25%
Sprawozdania finansowe 8
0.25%
Kontakt - Przewodniczący Rady 8
0.25%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8
0.25%
Wybory samorządowe - 16 listopada 2014 r. 8
0.25%
Podstawy prawne 8
0.25%
terminy posiedzeń 8
0.25%
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015 r. 8
0.25%
obsada 8
0.25%
VII kadencja 8
0.25%
protokoły 8
0.25%
2019 8
0.25%
2016 rok 8
0.25%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7
0.22%
plan pracy 7
0.22%
Skład rady 7
0.22%
Jednostki organizacyjne 7
0.22%
Obsada 7
0.22%
Uchwały rady Gminy 2008 rok 7
0.22%
opinie 7
0.22%
2010 7
0.22%
Oświadczenia majątkowe VII kadencja 7
0.22%
2020 7
0.22%
terminy posiedzeń 7
0.22%
2014 7
0.22%
Interpelacje, zapytania Radnych 7
0.22%
Oświadczenia majątkowe 7
0.22%
Uchwały Rady Gminy 2011 rok 7
0.22%
Redakcja biuletynu 7
0.22%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7
0.22%
Materiały promocyjne 7
0.22%
obsada 7
0.22%
plan pracy 7
0.22%
Emisja obligacji 7
0.22%
Inne plany i programy 7
0.22%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r. 7
0.22%
kontakt 7
0.22%
Informacje 7
0.22%
sprawozdania 7
0.22%
Uchwały Rady Gminy 2002 - 2009 7
0.22%
2009 rok 7
0.22%
Sołectwa 7
0.22%
Obsada, kompetencje 6
0.19%
Wybory samorządowe 2006 6
0.19%
2013 6
0.19%
Plan zagospodarowania przestrzennego 6
0.19%
do 2008 roku 6
0.19%
plan pracy 6
0.19%
Przyjęcie interesantów 6
0.19%
Strategia 6
0.19%
Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 r. 6
0.19%
Uchwały Rady Gminy 2009 rok 6
0.19%
terminy posiedzeń 6
0.19%
Kompetencje 6
0.19%
obsada 6
0.19%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. 6
0.19%
Wykaz podmiotów objętych ulgą, odroczeniem, umorzeniem lub rozłożeniem na raty w zakresie podatków i opłat 6
0.19%
2010 rok 6
0.19%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 25.08.2013 r. 6
0.19%
Uchwały Rady Gminy 2010 rok 6
0.19%
Oświadczenie za 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 rok 6
0.19%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 roku 6
0.19%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 14.10.2012 6
0.19%
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6
0.19%
Rejestr Działalności Regulowanej 6
0.19%
Regulamin pracy 5
0.16%
Słownik skrótów 5
0.16%
plan pracy 5
0.16%
Terminarz polowań w sezonie 2022-2023 5
0.16%
Dane urzędu 5
0.16%
2011 5
0.16%
Informacje - art. 37 ustawy o finansach publicznych 5
0.16%
Informacje podstawowe 5
0.16%
kontakt 5
0.16%
Informacja o podstawowych kwotach dotacji dla szkół i przedszkoli 5
0.16%
Wybory samorządowe 2010 5
0.16%
2015 rok 5
0.16%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku 5
0.16%
Oświadczenie za 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 rok 5
0.16%
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 5
0.16%
Budżet Gminy 4
0.13%
Uchwały Rady Gminy 4
0.13%
Kontakt 4
0.13%
Oświadczenia majątkowe 4
0.13%
sprawozdania 4
0.13%
Wójt 4
0.13%
Pliki GeoTIFF 4
0.13%
Modernizacja zespołu dworsko-parkowego w Piotrowicach-wymiana stolarki w budynku dworku 4
0.13%
Druki 3
0.1%
Wybory samorządowe 2018 3
0.1%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 3
0.1%
Komisje Rady 3
0.1%
Zawiadomienia 3
0.1%
sprawozdania 3
0.1%
protokoły 2
0.06%
Decyzje środowiskowe 2
0.06%
Prawo 2
0.06%
protokoły 2
0.06%
opinie 2
0.06%
protokoły 2
0.06%
Jednostki organizacyjne 2
0.06%
Wybory 2
0.06%
Pomoc publiczna 2
0.06%
Oświadczenia majątkowe 1
0.03%
Jednostki pomocnicze 1
0.03%
Komisja Rewizyjna 1
0.03%
Skarbnik Gminy 1
0.03%
Oświadczenia majątkowe 1
0.03%
Urząd 1
0.03%
2009 - 2018 1
0.03%
Udostępnianie informacji publicznej 1
0.03%
Promocja gminy 1
0.03%
Informacje o biuletynie 1
0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1
0.03%
Uchwały Rady Gminy 2010 - 2019 1
0.03%
Archiwum zamówień publicznych 1
0.03%
Zawiadomienia 1
0.03%
opinie 1
0.03%
protokoły 1
0.03%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1
0.03%
Regulaminy Urzędu Gminy 1
0.03%
opinie 1
0.03%
Zarządzenia Wójta Gminy 1
0.03%
Oświadczenia majątkowe 1
0.03%
Rada Gminy 1
0.03%
Władze 1
0.03%
Budżet i przetargi 1
0.03%
sprawozdania 1
0.03%
Archiwum 1
0.03%
Administracja 1
0.03%
Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 1
0.03%
Oświadczenia majątkowe 1
0.03%
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku 1
0.03%
opinie 1
0.03%
Sekretarz Gminy 1
0.03%
Zastępca Wójta 1
0.03%