Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 1159
8.78%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 799
6.06%
Struktura organizacyjna 713
5.4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 roku 621
4.71%
VIII kadencja 394
2.99%
Wnioski, formularze 389
2.95%
Zamówienia powyżej 30 000 euro z lat 2017-2020 374
2.83%
Wolne stanowiska 371
2.81%
Oświadczenia za 2018, 2019, 2020, 2021,2022, 2023 rok 344
2.61%
Ogłoszenia 303
2.3%
Ogłoszenia, obwieszczenia 290
2.2%
Uchwały Rady Gminy 2024 rok 265
2.01%
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 208
1.58%
2024 rok 196
1.49%
Skład rady 167
1.27%
WYBORY organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r. 167
1.27%
Urzędowa tablica ogłoszeń 162
1.23%
Obwieszczenia innych organów administracji 145
1.1%
2022 rok 136
1.03%
Zamówienia do 30 000 euro z lat 2017-2020 136
1.03%
Sesje rady - protokoły, wyniki głosowań 129
0.98%
Oświadczenie za 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 rok 127
0.96%
Ochrona danych osobowych 123
0.93%
Gospodarka wodno - ściekowa 115
0.87%
Uchwały Rady Gminy 2017 rok 107
0.81%
Raport o stanie gminy 97
0.74%
Uchwały Rady Gminy 2022 rok 93
0.7%
Uchwały Rady Gminy 2021 rok 88
0.67%
Oświadczenia majątkowe VIII kadencja 88
0.67%
Uchwały Rady Gminy 2015 rok 86
0.65%
Petycje 86
0.65%
Zamówienia publiczne - lata 2003-2016 85
0.64%
Oświadczenie za 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 rok 84
0.64%
Uchwały Rady Gminy 2018 rok 83
0.63%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. 80
0.61%
2020 rok 79
0.6%
Uchwały Rady Gminy 2023 rok 78
0.59%
Uchwały Rady Gminy 2010 rok 77
0.58%
Kontakt 77
0.58%
2017 76
0.58%
Uchwały Rady Gminy 2002 - 2009 76
0.58%
Plan postępowań o udzielenie zamówień 72
0.55%
Schemat Organizacyjny Urzędu 70
0.53%
IX kadencja 69
0.52%
Budżety z lat poprzednich 66
0.5%
Zawiadomienia, komunikaty 65
0.49%
2017 rok 62
0.47%
2010 rok 61
0.46%
2018 rok 61
0.46%
Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej 61
0.46%
Uchwały Rady Gminy 2016 rok 60
0.45%
Jednostki organizacyjne 60
0.45%
Stałe Komisje Rady Gminy - terminy posiedzeń wspólnych 59
0.45%
2019 rok 54
0.41%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 14.10.2012 53
0.4%
Uchwały Rady Gminy 2014 rok 51
0.39%
2014 rok 50
0.38%
2021 rok 49
0.37%
Strategia 49
0.37%
Informacja o podstawowych kwotach dotacji dla szkół i przedszkoli 49
0.37%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 27 września 2020 r. 48
0.36%
Wybory samorządowe 2010 48
0.36%
Uchwały Rady Gminy 2020 rok 48
0.36%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 22.03.2015 r. 47
0.36%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 46
0.35%
Informacje - art. 37 ustawy o finansach publicznych 45
0.34%
Uchwały Rady Gminy 2013 rok 43
0.33%
Budżet roku bieżącego 42
0.32%
Uchwały Rady Gminy 2019 rok 42
0.32%
Sprawozdania finansowe 41
0.31%
Rejestr Działalności Regulowanej 40
0.3%
terminy posiedzeń 40
0.3%
Uchwały rady Gminy 2008 rok 39
0.3%
2023 rok 38
0.29%
Wybory samorządowe 2018 38
0.29%
VII kadencja 38
0.29%
Uchwały Rady Gminy 2012 rok 38
0.29%
Obsada, kompetencje 38
0.29%
Oświadczenia majątkowe 37
0.28%
2013 rok 36
0.27%
Majątek-mienie komunalne 35
0.27%
Oświadczenia majątkowe VII kadencja 35
0.27%
Podatki i opłaty 34
0.26%
Statut Gminy 34
0.26%
Materiały promocyjne 34
0.26%
Oświadczenia majątkowe IX kadencja 33
0.25%
do 2008 roku 32
0.24%
Kontakt - Przewodniczący Rady 31
0.23%
Regulamin Organizacyjny 31
0.23%
Sołectwa 30
0.23%
terminy posiedzeń 30
0.23%
2011 rok 30
0.23%
2012 rok 30
0.23%
Obsada, kompetencje 30
0.23%
terminy posiedzeń 29
0.22%
Dostępność 28
0.21%
Emisja obligacji 28
0.21%
Wybory samorządowe - 16 listopada 2014 r. 28
0.21%
Komisje Rady 26
0.2%
Uchwały Rady Gminy 2009 rok 25
0.19%
Przyjęcia interesantów 25
0.19%
2009 rok 24
0.18%
obsada 24
0.18%
obsada 24
0.18%
plan pracy 23
0.17%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r. 23
0.17%
obsada 23
0.17%
2021 23
0.17%
2023 22
0.17%
Uchwały Rady Gminy 2011 rok 22
0.17%
Kontrole w urzędzie 22
0.17%
Dane urzędu 21
0.16%
2016 rok 19
0.14%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r. 19
0.14%
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 19
0.14%
Inne plany i programy 19
0.14%
obsada 19
0.14%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18
0.14%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 18
0.14%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 roku 17
0.13%
Wykaz podmiotów objętych ulgą, odroczeniem, umorzeniem lub rozłożeniem na raty w zakresie podatków i opłat 17
0.13%
Statuty 17
0.13%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. 17
0.13%
Planowanie przestrzenne 16
0.12%
2010 16
0.12%
Komunikaty 16
0.12%
Pliki GML 15
0.11%
obsada 15
0.11%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r. 14
0.11%
2015 rok 14
0.11%
2009 14
0.11%
2015 14
0.11%
Obsada, kompetencje 14
0.11%
Komisja Rewizyjna 14
0.11%
terminy posiedzeń 14
0.11%
Oświadczenia majątkowe 13
0.1%
2022 13
0.1%
Druki 12
0.09%
Uchwały Rady Gminy 12
0.09%
plan pracy 12
0.09%
Terminarz polowań w sezonie 2022-2023 11
0.08%
Oświadczenia majątkowe 11
0.08%
Przyjęcie interesantów 11
0.08%
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 25.08.2013 r. 11
0.08%
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 10
0.08%
Wójt 10
0.08%
Pozostałe 10
0.08%
Historia zmian 10
0.08%
Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 10
0.08%
Zarządzanie kryzysowe 10
0.08%
2016 10
0.08%
Jednostki organizacyjne 10
0.08%
kontakt 10
0.08%
Mapa serwisu 10
0.08%
sprawozdania 10
0.08%
Kompetencje 9
0.07%
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Strzyżewice w roku szkolnym 2006/2007 9
0.07%
kontakt 9
0.07%
terminy posiedzeń 9
0.07%
Budżet i przetargi 9
0.07%
Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015 r. 9
0.07%
Obsada 9
0.07%
Informacje 9
0.07%
Podstawy prawne 9
0.07%
Interpretacje indywidualne Krajowej Informacji Skarbowej 8
0.06%
2020 8
0.06%
Pliki GeoTIFF 8
0.06%
Wybory samorządowe 2006 8
0.06%
plan pracy 8
0.06%
protokoły 8
0.06%
Informacja o wykazie 8
0.06%
Kontakt 8
0.06%
Interpelacje, zapytania Radnych 7
0.05%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku 7
0.05%
plan pracy 7
0.05%
Plan zagospodarowania przestrzennego 7
0.05%
Kontakt 7
0.05%
Sekretarz Gminy 7
0.05%
Władze 7
0.05%
Regulamin pracy 6
0.05%
Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 r. 6
0.05%
Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 6
0.05%
Statystyka odwiedzin 6
0.05%
plan pracy 6
0.05%
Zawiadomienia 6
0.05%
Oświadczenia majątkowe 6
0.05%
Urząd 6
0.05%
Rejestry środowiskowe - 2013 r. 6
0.05%
2011 6
0.05%
Rejestry, archiwa 6
0.05%
protokoły 6
0.05%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 6
0.05%
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 6
0.05%
Wybory ławników sądowych 5
0.04%
Obsada, kompetencje 5
0.04%
sprawozdania 5
0.04%
Kontakt 5
0.04%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5
0.04%
Terminy posiedzeń 5
0.04%
Modernizacja zespołu dworsko-parkowego w Piotrowicach-wymiana stolarki w budynku dworku 5
0.04%
2013 5
0.04%
2019 5
0.04%
Informacje podstawowe 5
0.04%
sprawozdania 5
0.04%
Sesje sołtysów 5
0.04%
opinie 5
0.04%
Redakcja biuletynu 5
0.04%
opinie 5
0.04%
Jednostki pomocnicze 4
0.03%
Administracja 4
0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4
0.03%
Uchwały Rady Gminy 2010 - 2019 4
0.03%
Dokumenty niejawne 4
0.03%
Zawiadomienia 4
0.03%
protokoły 4
0.03%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 4
0.03%
Rada Gminy 4
0.03%
2014 4
0.03%
kontakt 4
0.03%
Przetarg na usługę udzielenia kredytu bankowego, na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne 4
0.03%
Jednostki organizacyjne 4
0.03%
Udostępnianie informacji publicznej 3
0.02%
Zawiadomienia 3
0.02%
Prawo 3
0.02%
Zarządzenia Wójta Gminy 3
0.02%
Przyjęcia interesantów 3
0.02%
protokoły 3
0.02%
kontakt 3
0.02%
Budżet Gminy 3
0.02%
sprawozdania 3
0.02%
Skarbnik Gminy 3
0.02%
2012 3
0.02%
Oświadczenia majątkowe 3
0.02%
kontakt 3
0.02%
opinie 3
0.02%
Wybory 3
0.02%
Decyzje środowiskowe 2
0.02%
Słownik skrótów 2
0.02%
Archiwum zamówień publicznych 2
0.02%
Informacje o biuletynie 2
0.02%
Promocja gminy 2
0.02%
2009 - 2018 2
0.02%
Pomoc publiczna 2
0.02%
Archiwum 2
0.02%
Strategia rozwoju 2
0.02%
opinie 2
0.02%
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku 2
0.02%
Przyjęcia interesantów 2
0.02%
Prawo miejscowe 2
0.02%
Łowiectwo 2
0.02%
protokoły 2
0.02%
Oświadczenia majątkowe 2
0.02%
Zastępca Wójta 1
0.01%
Regulaminy Urzędu Gminy 1
0.01%
opinie 1
0.01%
Zamówienia publiczne z lat 2003-2006 1
0.01%
sprawozdania 1
0.01%