Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Strzyżewice, przekazujecie nam swoje dane osobowe. Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych* , poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice (23-107, Strzyżewice 109). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Renatę Leszcz, która odpowie Państwu na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Z Inspektorem możecie Państwo skontaktować się mailowo: iod@strzyzewice.lubelskie.pl.


*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Szukaj dokumentów
od do