Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Strzyżewice, przekazujecie nam swoje dane osobowe. Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych* , poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice (23-107, Strzyżewice 109).

W Urzędzie Gminy Strzyżewice wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Potręć.
Można się z nim kontaktować poprzez:
    email: iod@strzyzewice.lubelskie.pl
    lub pisemnie na adres Administratora danych: Strzyżewice 109, 23–107 Strzyżewice.


*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział