Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

- podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
- możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
- uporządkowana przejrzysta mapa strony,
- artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
- treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
- strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
    PgUp przewinięcie strony w górę
    PgDn - przewinięcie strony w dół
    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
    Home - przejście na górę strony
    End - przejście na dół strony

Aplikacje mobilne - brak.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.