Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Strzyżewice

Logo - Urząd Gminy Strzyżewice

Raport o stanie gminy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zmianami) wprowadziła do prawa samorządowego nową instytucję raport o stanie gminy.


Zgodnie z art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt , co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy gminy.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział